سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
[ و آن حضرت را از فرموده رسول ( ص ) پرسیدند « پیرى را با خضاب بپوشانید و خود را همانند یهود مگردانید » گفت : ] او که درود خدا بر وى باد چنین فرمود : و شمار مرد دین اندک بود . اما اکنون که میدان اسلام فراخ گردیده و دعوت آن به همه جا رسیده ، هر کس آن کند که خواهد . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:36 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:36 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:35 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:34 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:33 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:32 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:31 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:29 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:29 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:28 صبح

 


   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ