سفارش تبلیغ
صبا ویژن
کسی که در حال جستجوی دانش مرگش در رسد، در حالی خدا را ملاقات می کند که میان او و پیامبران جز درجه پیامبری فاصله ای نباشد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:36 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:36 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:35 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:34 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:33 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:32 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:31 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:29 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:29 صبح

 


دوشنبه 94 خرداد 4 , ساعت 8:28 صبح

 


   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ